Blobbing

Promises of Monsters 28, 29 april, Stavanger

Blobbing är ett performativt och interaktivt förslag till konferensen Promises of Monsters i Stavanger i april 2016. Blobbing introducerar en monsterlogik som adderar till konferensen, en fysisk närvaro och parallell till allt prat och analyserande om monster som kommer att äga rum på konferensen. The Blob infiltrerar och leker med fokus på kroppslig och rumslig omorganisering och arbetar med det som redan existerar på plats som ex. talare, föredrag, arkitektur, kontext och konferensen i sig själv etc. Blobbing vill destabilisera maktstrukturer genom att göra lekfulla inbjudande aktioner. 

Blobbing skulle kunna ses som en tvätt. Talarna vid konferensen erbjuds en "tvätt" / Blobbing av sina presentationer. Konkret föreslår vi format och instruktioner som kan infiltrera/möblera om föreläsningen, samtalet etc. Talaren kan välja om Blobbing ska verka subtilt eller uppenbar. (Blobbing kommer i tre olika storlekar: small, medium, large).

Blobbing är helt frivilligt. Även om ingen vill göra Blobbing, kommer det fortfarande att ge en närvaro och en effekt på konferensen och skapa samtal. Blobbing är ett forskningsprojekt av Tove Salmgren och Anna Efraimsson som stöds av DOCH/ Uniarts.

***

Blobbing

Promises of Monsters April 28,29, Stavanger 

Blobbing is a performative and interactive proposal aiming at introducing a monster logic and within and at the actual conference, a logic that adds the aspect of how “to conference”, a physical presence of monsters in parallel to all the speaking and analyzing about monsters. Blobbing is infiltrating and playing, focusing on bodily and spatial re-organisation departing from and working through what is already present in terms of speakers, topics, architecture, context, the conference itself etc. We are interested in rethinking and destabilizing power structures in making playful and user friendly actions through The Blob.

Blobbing could be seen as a wash. The speakers and contributors of the conference are offered a “wash” / Blobbing of their presentations. Concretely we are proposing formats and instructions that could infiltrate or even possess the talk, the lecture, the after-talk etc ranging from very subtle to more imposing (Blobbing comes in three different sizes: small, medium and large).

Blobbing is entirely voluntarily. Even if no one would try Blobbing, it will still have a presence and an impact on the conference and create conversations and buzzes. Blobbing is a research proposal by Tove Salmgren and Anna Efraimsson supported by DOCH/Uniarts.