The Blob är en elastisk organisationskropp som initierar och producerar konst och kultur.