The Blob release party + The Blob starts a band!

Welcome to The Blobs Release Ceremony at Köttinspektionen Friday 27th of October!

The Blob starts a band! / The Blob Releaseparty for The Publication

Köttinspektionen Dans has invited The Blob to organize a release party for The Publication; a collection of five individual posters made up of written materials by the choreographers/artists Frida Sandström, Zoë Poluch, Moa Franzén, Maria Stiernborg and Barkman Bark, with graphic design by Jonas Williamsson. The Publication is part of a chain reaction of artistic practices and happenings at Köttinspektionen, and now the baton have reached The Blob. (More about The Publication further down).

The Blob adopted the mission to host a release party through the understanding: “To let go of something is to start something”, and will therefore take the opportunity to start a band while launching The Publication – together with everyone that would like to join. For the band’s appearance, The Blob has written a manifesto that constitutes a container and a framework for the band.

Read more at Köttinspektionen "Köttis" Dans

*

The Blob släppfest + The Blob startar ett band! 9


Välkommen till The Blobs Släppceremoni Fredag 27:e oktober!

The Blob: releasefest för Publikationen + The Blob startar ett band

Köttinspektionen Dans har bjudit in The Blob för att göra en releasefest för Publikationen; en publikation bestående av fem individuella affischer med textmaterial av konstnärerna Frida Sandström, Zoë Poluch, Moa Franzén, Maria Stiernborg och Barkman Bark, formgivna av Jonas Williamsson. Publikationen har uppkommit genom en kedjereaktion av konstnärliga praktiker och händelser på Köttinspektionen, och nu skickas stafettpinnen vidare till The Blob.  (Mer om Publikationen finns att läsa längre ner).

The Blob antog uppdraget att anordna en releasefest genom förståelsen: “Att släppa något är att starta något”, och passar därför på att vid releasefesten starta ett band – tillsammans med alla som vill vara med. För bandets tillblivelse har The Blob skrivit ett Manifest som kommer att utgöra en behållare och ett ramverk för bandet.

Läs mer på Köttinspektionen "Köttis" Dans hemsida