Tour de Dance

 

- en ny oberoende struktur för presentation av dans i Sverige

Tour de Dance presenterar stolt piloten hösten 2016. Koreografen Zoë Poluch kommer att spela verket Example på skulpturparken Wanås i Skåne, Museum Anna Norlander i Skellefteå och Köttinspektionen i Uppsala. Vi ordnar också workshops med SFI och residens i samarbete med Rachel Tess och MARC med mera. Mera info kommer snart!

Regionaliseringen pågår för fullt och kulturdepartementet vill satsa pengarna på regionerna. Det finns massor med platser i Sverige som är intressanta för presentation av dans och koreografi samtidigt som konstnärerna vill spela mer. Ändå turnerar bara en bråkdel av all dans och koreografi som produceras. Vi som står bakom Tour de Dance ser så mycket relevant kvalitativ dans och koreografi som aldrig når utanför storstaden.

Tour de Dance kommer att fylla det glapp som saknas. Vi bygger en struktur som möter önskan men också det stora behovet från konstnärer som arbetar med dans och koreografi att spela mer nationellt. Vi vill också att en större publik ska få ta del av utvecklingen inom konstformen, något som borde vara en självklarhet. Det behövs fler initiativ i Sverige och Tour de dance är en kompletterande oberoende struktur till de redan existerande.

Projektet ligger i startgroparna och kommer att utvecklas under 2015 och 2016 med en förstudie och en pilot. I en första fas kommer vi rikta in oss på konsthallar och museer runt om i landet. Tour de Dance kommer att vara en dynamisk struktur som omdefinierar hur dans och koreografi kan presenteras och turneras i framtiden. Teaterföreningar och dansscener i all ära, men det behövs också större variation mellan de rum och kontexter som presenterar koreografi, för både publikens och konstens skull.

Initiativtagarna Tove Dahlblom, Stina Dahlström och Anna Efraimsson har alla tre lång erfarenhet av scenkonstproduktion och varit delaktiga i större nätverksprojekt, programläggning, utformning av strukturer och publikarbete, som frilansare eller anställda i större och mindre organisationer.

www.tourdedance.se
 Tour de Dance

Tour de Dance is an independent structure for touring dance in Sweden. It will be developed during 2015 and 2016 with a study and a pilot. In a first phase it will de dedicated to art spaces and museums. Tour de dance aims at being a dynamic structure that redefines how dance and choreography can be presented and toured in the future. 

The initiators are Tove Dahlblom, Stina Dahlström och Anna Efraimsson who all have long experience from performing arts and has been active in network projects, programming and setting up structures, both as freelancers as well as a hired in smaller and bigger organisations.

www.tourdedance.se